Historia De La Educación, S. de R. (2013). MARTINELL SEMPERE, Alfons. «Configurado dels antecedents professionals de Veducador especialitzat-social a Catalunya (ipóa-ippo) des d3una perspectiva histórica». Universitat de Girona, 1994. Director: Salomó Marqués Sureda. Historia De La Educación, 14, 630. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/10507