Costa Rico, A. (2013). CID FERNÁNDEZ, X. M. «Escola, Democracia e República. Teorías e Institucións Educativas en Ourense durante a IIª República». Universidade de Vigo/Concello de Ourense, 1994. Historia De La Educación, 14, 571–572. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-0267/article/view/10449