(1)
Agulló Díaz, M. del C. EXPÓSITO NAVARRO, Luis Manuel. «La conexión Burjassot. Ayuda Suiza Durante La Guerra Civil (1937-1939)». Burjassot: Plataforma De Burjassot Per La III República-Ajuntament De Burjassot, 2011. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 31, 381-383.