(1)
Historia De La Educación, S. de R. Sáez Quetglas, Daniel: L’Escola Municipal De Mallorquí De Manacor I La Recuperació Del Paper Educatiu I Social De La Llengua Catalana a Mallorca (1960-1980), Universitat De Les Illes Balears, 2015. Director: Bernat Sureda García. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2017, 36, 471-473.