(1)
Valls Montes, R. FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel Y AGULLÓ DÍAZ, Mª Del Carmen: «Maestros Valencianos Bajo El Franquismo. La depuración Del Magisterio (19393-1944)». Valencia: Institució Alfons El Magnànim, 1999. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 20, 537-538.