(1)
Motilla Salas, X. COMAS RUBÍ, Francesca: «La Consolidació Del Sistema Educatiu Liberal a Mallorca. L’aportació De Tráncese Jaume Riutort I Feliu (1812-1885)». Palma: Universitat De Les Ules Balears, Institut De Ciències De L’Educació, 2001. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 20, 522-523.