(1)
Hernández Díaz, J. M. MIRO MONOLIU, María Isabel: «Historia De l’educació Jueva a La Catalunya De l’Edat Mitjana». Tarragona: Edicions El Mèdol, 1996. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 16, 619.