(1)
Historia De La Educación, S. de R. MARTINELL SEMPERE, Alfons. «Configurado Dels Antecedents Professionals De Veducador Especialitzat-Social a Catalunya (ipóa-Ippo) Des d3una Perspectiva histórica». Universitat De Girona, 1994. Director: Salomó Marqués Sureda. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 14, 630.