(1)
Costa Rico, A. BARREIRO RODRÍGUEZ, H., PEÑA SAAVEDRA, V, (Coords.). «Historia De La Educación. Textos comentados». Santiago: Tórculo Edicións, 1994. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 14, 565-566.