(1)
Hernández Díaz, J. M. MARQUÉS SUREDA, SALOMÓ.: «Descola Pública Durant El Franquisme. La Provincia De Girona (1939-1955)». Barcelona: PPU, 1993. Hist. Educ. Rev. Interuniv. 2013, 12, 651-652.