[1]
Silva, E. da 2011. SILVA, Evangelina da. «Profesores e escolas. A imagen social do profesor do ensino básico no Portugal contemporáneo (1973-2005)». Universidad de Salamanca, 2009. Director: Dr. José María Hernández Díaz. Historia de la Educación. 29, (jul. 2011), 455–456.