[1]
Vilanou Torrano, C. 2021. Feixas Sibila, Valentí: Vida, pensament pedagògic i acció educativa de Pau López Castellote (1929-1994), prólogo de Francesc Torralba, Lleida, Pagès editors, 2019, 298 pp. Historia de la Educación. 39, 1 (feb. 2021), 469–476.