[1]
Historia De La Educación, S. de R. 2017. Sáez Quetglas, Daniel: L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor i la recuperació del paper educatiu i social de la llengua catalana a Mallorca (1960-1980), Universitat de les Illes Balears, 2015. Director: Bernat Sureda García. Historia de la Educación. 36, (mar. 2017), 471–473.