[1]
Costa Rico, A. 2013. ROUSSEAU, Jean-Jacques: «Emilio ou da educación». Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, 2006. Historia de la Educación. 25, (nov. 2013), 679–681.