[1]
Faubell, V. 2013. FLORENSA I PARÉS, Joan: «L’Ensenyament a Catalunya durant el Trienni Liberal (1820-1823): El métode dels escolapis». Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996. Historia de la Educación. 18, (oct. 2013), 409–410.