[1]
Hernández Díaz, J.M. 2013. FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: «A educación en Galicia (1669-1970). Aos 150 anos da creación da Escola Normal Superior. Catálogo da Exposición. Textos escolares, escritos de Pedagoxía, prensa educativa». Univ. Historia de la Educación. 18, (oct. 2013), 403–404.