[1]
Costa Rico, A. 2013. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (Coord.): «Historia da Universidade de Santiago de Compostela. vol I: Das orixes ó século XIX». Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1998. Historia de la Educación. 18, (oct. 2013), 392–393.