[1]
Hernández Díaz, J.M. 2013. MIRO MONOLIU, María Isabel: «Historia de l’educació jueva a la Catalunya de l’Edat Mitjana». Tarragona: Edicions El Mèdol, 1996. Historia de la Educación. 16, (sep. 2013), 619.