[1]
Historia De La Educación, S. de R. 2013. MARTINELL SEMPERE, Alfons. «Configurado dels antecedents professionals de Veducador especialitzat-social a Catalunya (ipóa-ippo) des d3una perspectiva histórica». Universitat de Girona, 1994. Director: Salomó Marqués Sureda. Historia de la Educación. 14, (sep. 2013), 630.