[1]
Costa Rico, A. 2013. PORTO UCHA, A. S. «A Escola Normal de Pontevedra (1854-1940)». Servicio de publicacións da Universidade de Santiago, 1994. Historia de la Educación. 14, (sep. 2013), 603.