[1]
Costa Rico, A. 2013. CID FERNÁNDEZ, X. M. «Escola, Democracia e República. Teorías e Institucións Educativas en Ourense durante a IIª República». Universidade de Vigo/Concello de Ourense, 1994. Historia de la Educación. 14, (sep. 2013), 571–572.