[1]
V. Albarrán Martín, « 271 pp»., Cuad. dieciochistas, vol. 22, pp. 504–506, dic. 2021.