Menéndez Bueyes, L. R. (2013). MOLIST, Nùria y RIPOLL, Gisela (eds.) (2012): Arqueologia funeraria al nord-est peninsular (segles VI-XII). Monografies d’Olèrdola, 3.1 y 3.2. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Olèrdola, 2 vols., 494 pp. ISBN: 978-84393-8933-0. Zephyrvs, 72, 208–212. https://doi.org/10.14201/zephyrus201372208212