(1)
Menéndez Bueyes, L. R. MOLIST, Nùria Y RIPOLL, Gisela (eds.) (2012): Arqueologia Funeraria Al Nord-Est Peninsular (segles VI-XII). Monografies d’Olèrdola, 3.1 Y 3.2. Barcelona: Museu d’Arqueologia De Catalunya-Olèrdola, 2 vols., 494 Pp. ISBN: 978-84393-8933-0. Zephyrvs 2013, 72, 208-212.