Piquer Sanclemente, Ruth. 2013. «NEOCLASICISMO MUSICAL EN ESPAÑA: DISCURSOS FILOSÓFICOS, ESTÉTICOS Y CRÍTICOS (1915-1936)». Azafea: Revista De Filosofía 15 (diciembre):139-68. https://doi.org/10.14201/12257.