Piquer Sanclemente, R. (2013). NEOCLASICISMO MUSICAL EN ESPAÑA: DISCURSOS FILOSÓFICOS, ESTÉTICOS Y CRÍTICOS (1915-1936). Azafea: Revista De Filosofía, 15, 139–168. https://doi.org/10.14201/12257