(1)
Piquer Sanclemente, R. NEOCLASICISMO MUSICAL EN ESPAÑA: DISCURSOS FILOSÓFICOS, ESTÉTICOS Y CRÍTICOS (1915-1936). Azafea 2013, 15, 139-168.