[1]
Domínguez Méndez, R. 2013. «Quel fervore d’italianità». El instituto Italiano de Cultura en Salamanca (1939-1945). Studia Historica. Historia Contemporánea. 31, (may 2013), 75–94.