HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, S. DE R. GURRERA I LLUCH, Montserrat: «L’ensenyament a Mataró durant la primera meitat del segle XIX. Gènesi i desenvolupament del sistema educatiu en una ciutat industrial (1808-1868». Facultat de Pedagogía [Dpto. de Teoría e Història de l’Educació], Universitat. Historia de la Educación, v. 25, p. 704, 19 nov. 2013.