[1]
García Farrero, J. 2012. SOLÀ, Pere. «Educació i societat a Catalunya». Vic: Eumo Editorial, 2011, 367 pp. Historia de la Educación. 30, (nov. 2012), 397-399.