[1]
Agulló Díaz, M. del C. 2012. CID FERNÁNDEZ, Xosé Manuel. «Educación e Ideoloxía en Ourense na IIª República. Organización e acción socioeducativa do Maxisterio Primario». Santiago de Compostela: Andavira, 2010. Historia de la Educación. 30, (nov. 2012), 356-359.