[1]
Vega Gil, L. 2013. CID FERNÁNDEZ, Xosé M., DAPÍA CONDE, María D. y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Reyes: «Por unha escola do pobo. No centenario de C. F reinet (1896-1996). IX Xornadas de educación para a paz». Vigo: Universidade, 1997. Historia de la Educación. 18, (oct. 2013), 395-396.