Cao, Xuanzi, and Montserrat Franquesa. 2020. “Analysis of the Spanish Version of the Chinese Text of the ‘Platform Sutra’”. CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural 6 (1):109-25. https://doi.org/10.14201/clina202061109125.