Badenes, Guillermo. 2017. “How Queer Is Queer? Burroughs’ Novella through Rose-Tinted Glasses”. CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural 3 (1):99-115. https://doi.org/10.14201/clina20173197115.