Cao, X., & Franquesa, M. (2020). Analysis of the Spanish Version of the Chinese Text of the "Platform Sutra". CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural, 6(1), 109–125. https://doi.org/10.14201/clina202061109125