Badenes, G. (2017). How Queer is Queer? Burroughs’ Novella through Rose-Tinted Glasses. CLINA Revista Interdisciplinaria De Traducción Interpretación Y Comunicación Intercultural, 3(1), 99–115. https://doi.org/10.14201/clina20173197115