UN MAPA DE LAS RELACIONES LITERARIAS PENINSULARES. CABO ASEGUINOLAZA, Fernando; Anxo ABUÍN GONZÁLEZ; César DOMÍNGUEZ (eds.) «A Comparative History of the Literatures of the Iberian Peninsula». Amsterdam-Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2010,

+