[1]
F. Martínez Llorca, « 216 pp»., Azafea, vol. 23, n.º 1, pp. 385–386, feb. 2022.