Piquer Sanclemente, R. (2013) «NEOCLASICISMO MUSICAL EN ESPAÑA: DISCURSOS FILOSÓFICOS, ESTÉTICOS Y CRÍTICOS (1915-1936)», Azafea: Revista de Filosofía, 15, pp. 139–168. doi: 10.14201/12257.